Waarschuwing
  • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 577 niet laden
Menu

Ewoud Butter: “Het debat over integratie is een ‘clash of perceptions’“ Featured

Ewoud Butter: “Het debat over integratie is een ‘clash of perceptions’“

Voor of tegen, links of rechts. Ewoud Butter, graag geziene gast van Roadshow Persvrijheid, stoorde zich aan het weinig genuanceerde integratiedebat. Daarom richtte hij Republiek Allochtonië op, waarmee hij een nieuw geluid laat horen. Ewoud: “Wij geloven niet in één waarheid.”Waarom heeft u Republiek Allochtonië opgericht?
“Ik stoorde me aan de hijgerigheid van het debat over integratie, het is een “clash of perceptions” geworden. Het gaat te weinig over feiten. Politici spelen in op angstgevoelens van burgers en journalisten nemen dat te vaak klakkeloos over. Toen ik in 2005 met het platform begon deed ik al vijftien jaar onderzoek onder Nederlanders met een migratieachtergrond. Het beeld dat ik hierdoor had gekregen kwam niet overeen met de weergave die ik in de media zag. Dat gaat teveel over extremiteiten, neem de special over de islam die Elsevier laatst uitgaf. Ze schrijven keurig dat de islam in ons land veel stromingen kent, maar besteden vervolgens alleen aandacht aan het salafisme. Dit is de meest orthodoxe en één van de kleinste stromingen. Daarmee geef je geen genuanceerd en waarheidsgetrouw beeld van de islam in Nederland.”

Wat wilt u met uw platform bereiken?
“Met Republiek Allochtonië willen we stimuleren dat het integratiedebat nuchter gevoerd wordt. We willen verschillende meningen laten horen. Er mag meer aandacht zijn voor de opinies van Nederlanders met een migratieachtergrond en migrantenorganisaties, die komen in de reguliere media te weinig aan bod. Daarbij besteden we aandacht aan de publicaties van wetenschappers en doen als het even kan zelf onderzoek, want we hechten veel waarde aan feiten. Ook dit zien we te weinig in de media. Alleen een open debat, waar iedere stem gehoord wordt en ruimte is voor twijfel, kan leiden tot de kennis die nodig is om maatschappelijke problemen op te lossen. In één waarheid geloven wij niet. Iedere ‘waarheid’ moet bediscussieerd kunnen worden.”


U zegt dat de meningen van Nederlanders met een migratieachtergrond en de publicaties van wetenschappers in de reguliere media minder gehoord worden. Waarom is er onvoldoende podium voor deze mensen?
“De netwerken van reguliere media zijn afhankelijk van de redacties. Weinig diverse redacties hebben vaak ook weinig diverse netwerken. En het gebrek aan wetenschappers komt denk ik doordat media, en dan met name praatprogramma’s, liever iemand met een uitgesproken mening aan het woord laten. Ze willen niet teveel de nuance van een wetenschapper horen, zijn bang dat het publiek dan afhaakt. Aan de andere kant is er ook schroom onder wetenschappers om aan het publieke debat deel te nemen. 

Denkt u dat u met de site mensen tot nieuwe inzichten kan brengen?
“Ja, ik denk dat we sommige mensen op andere gedachten kunnen brengen door het bieden van feiten en achtergronden. Je ziet dat mensen op social media vooral artikelen delen die hun eigen wereldbeeld of vooroordelen bevestigen. Dat gebeurt met onze artikelen uiteraard ook. We zullen dan ook meer linkse mensen bereiken; onze opinie-artikelen worden vaak als links beschouwd. Toch krijgen we veel meer reacties uit rechtse hoek. Rechts georiënteerde opinie-artikelen krijgen we dan weer niet. Al met al hoop ik vooral bij te dragen aan kennisontwikkeling en daar horen geen dogma’s van ‘links’ of ‘rechts’ bij.”

Wat is uw wens voor de toekomst, op het gebied van de publieke opinie over integratie en de rol van de media daarin?
“Ik hoop op een levendig, soms scherp debat waarin het over feiten en de kwaliteit van argumenten gaat en dat er wat minder op de man wordt gespeeld; dat gebeurt me nu te vaak. Ook krijgen mensen vaak een mening opgelegd die ze helemaal niet hebben. De stropop floreert. Dat vertroebelt het debat. Laat er alsjeblieft ruimte blijven voor humor en relativering. In objectieve of neutrale media geloof ik niet, maar ik vind het wel de uitdaging van de media om zo waarheidsgetrouw mogelijk verslag te doen. Dat vraagt kritische journalisten.” 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het integratiedebat meer op basis van feiten wordt gevoerd en wat is het gevaar als we dat niet doen?
“Het is een emotioneel onderwerp en gaat over essentiële angsten die onder de bevolking leven. Extreme groepen wakkeren die angsten graag aan door tegenstanders te demoniseren. Zij hebben baat bij de “clash of civilizations.”  Om dat te voorkomen is het belangrijk dat er wordt genuanceerd; dat ‘het midden’ meer aan het woord komt. Relevante feiten moeten keer op keer benoemd worden. Het zou ook een winst zijn wanneer media meer aan factchecking doen. Het is raar dat de meeste Nederlandse media geen factcheckers in dienst hebben, zoals in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wel het geval is. Wanneer er een politicus onzin verkondigt, is het onder andere aan de media om dat duidelijk te maken. Feiten zijn dus erg belangrijk, maar een discussie alleen op basis van feiten lijkt me niet haalbaar. De feiten van vandaag kunnen soms volgende maand al achterhaald zijn. Daarnaast spelen emoties en gevoelens een grote rol in het integratiedebat."

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top