Menu

Interview met Hala Naoum Néhmé en Tirza de Fockert Featured

Tirza de Fockert Tirza de Fockert

Politici Hala Naoum Néhmé (VVD Amsterdam) en Tirza de Fockert (GroenLinks Amsterdam), te gast bij de laatste Roadshow Persvrijheid, geven hun mening over vier prikkelende stellingen over thema’s die tijdens eerder Roadshows onderwerp van discussie waren.


 

Geert Wilders moet in het hoger beroep veroordeeld worden

Hala: “Oneens. Wilders is een volksvertegenwoordiger die in het kader van het politieke debat en verkiezingscampagnes stellingen mag betrekken die vergaand aanvoelen."
Tirza: “Dat is niet aan mij. We leven in Nederland in een democratische rechtstaat waarin we een scheiding van machten kennen, en dat is maar goed ook. Als politicus wil ik niet op de stoel van de rechter gaan zitten, die moet onafhankelijk de uitspraken van Wilders kunnen toetsen aan de wet. Persoonlijk vind ik de oproep over het regelen van minder Marokkanen om heel veel redenen wel erg zorgwekkend. Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar de uitspraak van de rechter.”

Er is een spanningsveld tussen journalisten en politici
Hala: "Eens. Journalisten hebben belang bij een goede relatie met politici omdat zij een belangrijke nieuwsbron zijn. En politici hebben journalisten nodig om hun boodschappen door te geven. Tegelijkertijd controleren journalisten politici en worden zij geacht over hun misstappen en politieke miskleunen te schrijven. Daar kan veel spanning tussen zitten."
Tirza: "Natuurlijk. Die moet er ook zijn. Niet voor niets wordt de media de vierde macht genoemd. Het is de taak van (politieke) journalisten om objectieve verslaglegging te doen van wat politici doen en besluiten. Politici nemen besluiten voor de hele samenleving en besteden geld dat door de hele samenleving is opgehoest. Het is dus uitermate belangrijk dat dit zorgvuldig en zuiver gebeurt. En dus zit daar een spanningsveld."

Hala Naoum Néhmé

Meningen voeren de boventoon in het publieke debat
Hala: “Eens. Met name meningen die het zwart-wit denken belichamen. Slechte zaak in een wereld die steeds meer te complex is om gevat te worden in simplistische meningen.”Tirza: “Dat gevoel heb ik wel een beetje. En dan vooral: Feitenvrije meningen. Dat zie je steeds meer terug in zowel de politiek als in de media. Ook daarin mogen we met ons allen een stuk kritischer worden.”

De persvrijheid in Nederland gaat achteruit.
Hala: “Eens. Er zijn teveel journalisten die zich bedreigd voelen terwijl ze gewoon hun werk doen, dat cruciaal is voor onze democratie.”
Tirza: “Dat denk ik niet. De vrijheid om als journalist onafhankelijk je beroep uit te oefenen wordt in de Nederlandse democratie niet bedreigd. De pluriformiteit van de media staat wel onder druk, met name van bijvoorbeeld de lokale media. Dat heeft andere oorzaken - er is te weinig geld, mensen betalen niet meer voor nieuws, etcetera. Maar uiteindelijk zorgt dat er wel voor dat de lokale democratie niet meer goed gecontroleerd worden. Dat vind ik zorgelijk.”

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top